Verbouwingen

De bouwtermijn werd zo kort mogelijk gehouden door een maximale prefabricatie: kelderwanden, vloerplaat, ramen en staalstructuur werden vooraf nauwkeurig uitgetekend en geprefabriceerd. De winddichte ruwbouw, incl. vernieuwing bestaande dakbedekking en isolatie kon daardoor gerealiseerd worden binnen een termijn van 2 maanden.
Rekening houdend met de noodzakelijke onderschoeiïngen van de bestaande funderingen en omlegging van de aanwezige nutsvoorzieningen is dit een behoorlijk korte termijn. De ondergrondse wanden bestaan uit waterdicht beton met prefabwanden, welke volledig in isolatie werden gehuld en samen met de thermische inertie van het beton en toegepaste vloerverwarming zorgen voor een uitzonderlijk behaaglijk leefklimaat. Ondanks de ondergrondse situering is er een behoorlijke natuurlijke lichtinval.

De warmte die via de beglazingen binnendringt wordt beheerst door de dakoversteek en voorziene rolgordijnen.
De dakoversteek zorgt ervoor dat de hoogstaande zomerzon getemperd word terwijl de lage winterzon vrije doorgang krijgt.
De verlijming van de beglazing op de hoeken geeft een zekere elegantie aan de ruimte.
Er werd gezorgd voor een ruimte met "potentieel". Een potentieel dat afhankelijk van de behoeften anders kan worden ingevuld. Ruimte die een gevoel van vrijheid creëert. Opdeelbaar met elektrisch bediende in het plafond verdoken gordijnen. Met de verlichting kunnen diverse sferen worden gecreëerd. De voortuin met waterpartij werd bij de leefruimte betrokken en kenschetst de optimalisatie van het grondgebruik.
foto's interieur : Liesbet Goetschalckx
Een reportage van TV-Limburg: "Als het niet in de hoogte of de breedte kan, dan verruimen we ondergronds!"
© Design en systeem door Bas