Privacyverklaring

Ontwerpburo ARCHEDEA bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ontwerpburo ARCHEDEA bv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ontwerpburo ARCHEDEA verstrekt.

Ontwerpburo ARCHEDEA bv verwerkt uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Ontwerpburo ARCHEDEA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op vlak van architectuur.

Ontwerpburo ARCHEDEA bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verkregen.

Ontwerpburo ARCHEDEA bv verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien hiervan wordt afgeweken zal steeds uw goedkeuring gevraagd worden.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Ontwerpburo ARCHEDEA bv kunt u ons benaderen via e-mail info@archedea.be

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@archedea.be. Ontwerpburo ARCHEDEA zal zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van acht weken, op uw verzoek reageren.

Ontwerpburo ARCHEDEA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat voor een statistische analyse de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer wordt geregistreerd zoals de gebruikte browser, het soort toestel (desktop of mobiel), het land van waaruit de verbinding wordt gemaakt, tijdsduur van bezoek en bezochte webpagina, hoewel de informatie die we aldus verkrijgen via webstats.one.com anoniem blijft (dus we kunnen niet zien wie u bent).

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ontwerpburo ARCHEDEA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

© Design en systeem door Bas (v2)