Verbouwingen

Kunstatelier boven op een bestaande woning
als creatief antwoord op toenemende grondprijzen. Prefabricatie liet een vlotte uitvoering toe met minimale hinder zodat de woning tijdens de werken ononderbroken kon bewoond blijven.Ook eenvoudig toepasbaar voor 2de woning of kangoeroewoning
In plaats van een volume te ontwerpen in de stijl van de woning werd geopteerd voor een duidelijk contrast tussen een hedendaagse lichte constructie en het rustieke karakter van de oorspronkelijke woning waardoor beiden hun eigen aard versterken. De inplanting bovenop de bestaande woning biedt een perspectief voor heel wat bestaande gelijkvloerse woningen met zolderverdieping. Binnen een gelijkaardige constructie is het perfect mogelijk een tweede woning of kangoeroewoning te realiseren als antwoord op de toenemende grondprijzen en afnemende open ruimten. Waar hier voor een beglaasde structuur werd geopteerd in relatie tot de bestemming zijn heel wat varianten mogelijk waarbij, gebruik makend van alternatieve invullingen diverse karakters kunnen gerealiseerd worden. Door een maximale prefabricatie van de constructie kan dit bovendien op vlotte wijze uitgevoerd worden met een minimale hinder voor de bestaande woning.
Achter de achterwand en aan de dakvoeten werd bergruimte voorzien
digitale weergave toestand voor verbouwing
digitale tekening ontwerp
Deze verbouwing illustreert goed mijn visie op "renovatie" . In de huidige maatschappij lijkt het alsof men alleen nog maar een perfect lichaam mag hebben en zie je aan die eis van perfectie beantwoordende "afgetrainde" woningen, maar zonder hart, karakterloos, overladen met attributen eigen aan een maatschappij van overconsumptie..... niet geët in hun omgeving, .... ze kunnen overal staan.
We vrezen veroudering.
Waar het kan wordt daarom geprobeerd die contrasten wel te behouden en te stimuleren, tussen nieuw en oud, glad en verweerd. Een streven naar een continuïteit verleden-heden-toekomst, contrasterend en toch complementair. Dat betekent niet dat alles behouden wordt, we hebben de neiging al te veel ballast mee te zeulen, maar een behoud van wat essentieel is.

Meer info, zie volgende pagina
© Design en systeem door Bas (v2)