Allerhande Design

Geïnspireerd door natuurlijke patronen

Concept voor een architectuur gebaseerd op het in de natuur in diverse vormen voorkomende Voronoi-patroon

© Design en systeem door Bas (v2)