Voorstelling

Oorsprong naam Archedea. Slogan Archedea - Iedereen zei dat het onmogelijk was. Toen kwam er iemand die niet wist dat het onmogelijk was. Hij deed het.

Het bureel is actief sedert 1984 en op de meeste domeinen van de architectuur werkzaam. Elk gebouw wordt naargelang de tijdsgeest en de achtergrond van de opdrachtgever anders ervaren. Elkeen projecteert er zijn gevoelens in. Er bestaat geen eenheidsarchitectuur die voor iedereen en altijd opgaat. Het boeiende ligt in de verscheidenheid aan mogelijkheden, zoals ook de schoonheid van de mens ligt in de enorme verscheidenheid en unieke identiteit van elk individu. Architectuur bedrijven blijft dan ook een boeiende activiteit. Bij elke opdracht tracht de ontwerper afstand te nemen van de eigen vooroordelen en optimaal gestalte te geven aan deze eigenheid. Anderzijds is het belangrijk te beseffen dat architectuur niet enkel vorm krijgt vanuit de eigen leefwereld maar ook op zich deze leef- en ervaringswereld beïnvloedt. Hier is het belangrijk dat de architect vanuit zijn vakkennis en ervaring de opdrachtgever optimaal inlicht en mogelijkheden voorlegt.

Dat deze invloeden niet enkel de psyche betreffen maar ook biologisch werkzaam zijn ontgaat niet aan de aandacht. De invloed van bouwmaterialen op de gezondheid van de bewoner, de lichtdosering, het effect van kleuren, open en gesloten ruimten enz...

Via een intensief ontwerpproces met de architect als procesbegeleider wordt getracht aan deze kwalitatieve aspecten van het bouwen gestalte te geven.

Architect Peter Ketsman

Personalia van de architect:
Peter KETSMAN
Met onderscheiding afgestudeerd als architect in 1982
Vanaf 1 januari 2009 actief als raadslid in de provinciale raad van de Orde van Architecten van Limburg en de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten welke de provinciale raden verenigt met een mandaat als voorzitter van de beleidscommissie Stage en Vorming en van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 als Nationaal en Vlaams secretaris van de Orde van Architecten van België.

Informatiefiche:
Architect Peter Ketsman is Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten van de Provincie Limburg – Gouverneur Roppesingel 51 te 3500 Hasselt, stamnummer OvA A300280
Professionele titels : Architect, EPB-verslaggever (erkenningsnummer EP01713)
Land van toekenning van de titel : België
Peter Ketsman is bestuurder en enig aandeelhouder van bv Ontwerpburo ARCHEDEA – Multidisciplinair architectuurbureau. Ondernemingsnummer BE 0870 805 622. Ontwerpburo ARCHEDEA bv treedt op als architect rechtspersoon en is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten van de Provincie Limburg met stamnummer OvA B910483.
Een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid met polisnummer 21101920, is afgesloten bij AR-CO cvba verzekeringsmaatschappij met adres te 1060 Brussel, Tasson-Snelstraat 22, tel. 02/538.66.33.; erkend door NBB en FSMA onder nr. 0330, KBO nr. 0406 067 338. De geografische dekking van de verzekering omvat de BENELUX en is naar andere EU-landen op verzoek uitbreidbaar.
De architect is onderworpen aan de deontologische regels opgelegd door de Orde van Architecten. Deze zijn beschikbaar op haar website www.architect.be.
Als EPB-verslaggever is de architect onderworpen aan de regelgeving opgelegd door de Vlaamse Overheid welke beschikbaar is op website http://www.energiesparen.be/epb/verslaggever.

© Design en systeem door Bas (v2)