Expertises

U kan beroep op ons doen voor allerhande expertises

 • Het opmaken van bevindingstaten.
  Deze worden veelal opgemaakt voor aanvang van bouwwerken, bij verhuring, enz… De bevindingsstaat bestaat uit een duidelijke omschrijving van de situatie op een bepaald tijdstip, gestaafd met een  fotoreportage, met als doel eventuele betwistingen omtrent aangerichte schade tengevolge uitgevoerde  bouwwerken of door de huurder te vermijden.
 • Het geven van bouwkundige adviezen
  Wanneer u geconfronteerd wordt met bouwgebreken kan u ons contacteren  voor het leveren van een onafhankelijk deskundig advies. De problematiek wordt ter plaatse onderzocht en oplossingen voorgesteld.
 • Het opstellen van een bouwtechnische audit. Hierbij wordt de bouwtechnische toestand van een gebouw onderzocht op eventuele urgente probleempunten en oplossingen voorgesteld,  wat toelaat bij een eventuele renovatie de prioriteiten te bepalen.
 • Het uitvoeren van onafhankelijke controletaken bij de uitvoering van bijvoorbeeld bouwcontracten afgesloten met een sleutel-op-de-deurfirma of bouwpromotor. Laat u bij de oplevering van uw sleutel-op-de deurwoning of appartement bijstaan. Maak gebruik van onze expertise en onafhankelijkheid.
 • Waardebepaling bij overname scheidingsmuren.
 • EPB-verslaggeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) Vanaf 1 januari 2006 moeten alle woningen, kantoren, scholen en andere specifieke gebouwen waarvoor een aanvraag tot bouwen of verbouwen wordt ingediend, aan een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) voldoen. Wij kunnen als EPB-verslaggever optreden , advies geven om het vereiste en gewenste K- en E-peil te behalen en zorgen voor het energieprestatiecertificaat.
 • Het leveren van onafhankelijk advies en technische bijstand voorafgaand aan de aankoop van een gebouw
 • Het beoordelen van de bouwmogelijkheden op een bouwperceel voorafgaand aan de aankoop ervan, rekening houdend met de aard van de grond, eventuele beperkingen opgelegd door een beperkte draagkracht van de ondergrond, eisen gesteld inzake ruimtelijke ordening,... enz.
 • Het opstellen van schadedossiers bij brand, waterschade, stormschade....
 • aanpassing van gebouwen in functie van de toegankelijkheid / goede bewoonbaarheid door rolstoelgebruikers
© Design en systeem door Bas (v2)