Verbouwingen


Ondergrondse uitbreiding van een woning. Geselecteerd als "inspiratieproject" voor de renovatiedag 2013
Foto's : Liesbet Goetschalckx
De uitdaging was de woning in belangrijke mate uit te breiden en de energieprestatie, de uitstraling en het comfort ervan te verbeteren binnen de strikte verkavelingsvoorschriften die geen uitbreiding aan achterzijde of in de hoogte toelieten.... en dit alles terwijl de woning bewoond bleef. Uitbreiding ondergronds aan straatzijde was het meest aangewezen, omdat dit het grootste uitbreidingsoppervlak opleverde en een extra dimensie aan de architectuur gaf. In plaats van het klassiekere duplexniveau op de verdieping, werd een bij de leefruimte aansluitend niveau ondergronds gecreƫerd.De beschikbare grondoppervlakte werd daardoor niet alleen beter benut, maar het levert ook een ruimte op met een bijzonder behaaglijk leefklimaat en intimistisch karakter. Het resultaat illustreert het potentieel van ondergronds bouwen.
Met behulp van elektrisch bediende rolgordijnen kan de ruimte geheel of gedeeltelijk worden gecompartimenteerd

De bouwtermijn werd zo kort mogelijk gehouden door een maximale prefabricatie: kelderwanden, vloerplaat, ramen en staalstructuur werden vooraf nauwkeurig uitgetekend en geprefabriceerd. De winddichte ruwbouw, incl. vernieuwing bestaande dakbedekking en isolatie kon daardoor gerealiseerd worden binnen een termijn van 2 maanden.
Rekening houdend met de noodzakelijke onderschoeiĆÆngen van de bestaande funderingen en omlegging van de aanwezige nutsvoorzieningen is dit een behoorlijk korte termijn.
De ondergrondse wanden bestaan uit waterdicht beton met prefabwanden, welke volledig in isolatie werden gehuld en samen met de thermische inertie van het beton en toegepaste vloerverwarming zorgen voor een uitzonderlijk behaaglijk leefklimaat. Ondanks de ondergrondse situering is er een behoorlijke natuurlijke lichtinval.

De warmte die via de beglazingen binnendringt wordt beheerst door de dakoversteek en voorziene rolgordijnen.
De dakoversteek zorgt ervoor dat de hoogstaande zomerzon getemperd word terwijl de lage winterzon vrije doorgang krijgt.
De verlijming van de beglazing op de hoeken geeft een zekere elegantie aan de ruimte.
toestand voor verbouwing
© Design en systeem door Bas (v2)