Woningen

"Vlucht" rond de woning
Bijna energieneutrale woning. E-peil 20 (bouwaanvraag 2010 - na inrekening bouwknopen volgens norm dd 2011 bedraagt het E-peil ca 25. Er werd geen luchtdichtheidsmeting uitgevoerd, wat betekent dat het het feitelijke E-peil nog heel wat gunstiger is)

Met geothermische warmtepomp met diepteboring, fotovoltaïsche zonnepanelen
en zonneboiler.

Gelegen op een steil aflopend smal perceel
Uitvoering : zie volgende pagina
© Design en systeem door Bas (v2)