Industriële gebouwen en kantoren

Ontwerp luifel voor kerkhof van AS en kerkhof Niel-bij-As
Animatiefilmpje van het ontwerp :
S Y M B O L I E K
De twee steunen werden opgevat als bomen, staand voor de levensboom en de dualiteiten die het leven beheersen met leven en dood als ultieme dualiteit.
Waar normaal de sapstroom opwaarts verloopt, loopt hier symbolisch het hemelwater via de steunbomen neerwaarts, terug naar de aarde ...
Opgevat als vleugels in een uitslaande beweging geeft de luifel symbolisch uitdrukking aan de hoop.
Onbewust reflecteert het ook de opwaartse beweging van de armen en daarmee een zeker positivisme. Een sobere blikvanger, maar zonder zwaarmoedigheid uit te stralen, door de lichtheid en elegantie van de vormgeving.
Twee weken na het ontwerp werd moeder op het kerkhof van As begraven.
F U N C T I O N E E L
Centraal wordt ruimte gevrijwaard voor opstelling van de kist
De aanwezigen nemen post rond en vooral aan weerszijden.
Rond de kolommen is een houten zitje voorzien voor zij die minder mobiel zijn.
Benevens zijn functie bij begrafenissen biedt de constructie schuilplaats aan de bezoekers aan het kerkhof.
C O N S T R U C T I E F
Een maximale overspanning met een minimum aan steunen, daar waar zij het minst hinderlijk zijn.
Ter wille van de elegantie uitgevoerd met een structuur in staal.
De onderdelen zijn eenvoudig prefabriceerbaar
en ter plaatse met bouten te verbinden.
De afvoer van het regenwater gebeurt via de twee centrale kolommen.
De delging van de lasten gebeurt op de meest optimale wijze waardoor de structuur elegant en licht gehouden wordt
Simulatie luifel op kerkhof AS
Simulatie luifel op kerkhof Niel
Foto realisatie luifel kerkhof AS, ter gelegenheid van Reveil op 1 november 2018
© Design en systeem door Bas (v2)