Industriële gebouwen en kantoren

Ontwerp luifel voor kerkhof van AS en kerkhof Niel-bij-As
Animatiefilmpje van het ontwerp :
S Y M B O L I E K
De twee steunen werden opgevat als bomen, staand voor de levensboom en de dualiteit die het leven beheerst met leven en dood als ultieme dualiteit.
Waar normaliter de sapstroom opwaarts verloopt, loopt hier symbolisch het hemelwater neerwaarts, terug naar de aarde
De luifel werd opgevat als twee vleugels in een uplift-beweging.
Onbewust reflecteert het ook de uplifiting beweging van de armen en daarmee een zeker positivisme
F U N C T I O N E E L
Centraal wordt ruimte gevrijwaard voor opstelling van de kist
De aanwezigen nemen post rond en vooral aan weerszijden.
Rond de kolommen is een houten zitje voorzien voor zij die minder mobiel zijn.
Benevens zijn functie bij begrafenissen biedt de constructie schuilplaats aan de bezoekers aan het kerkhof.
C O N S T R U C T I E F
Een maximale overspanning met een minimum aan steunen, daar waar zij het minst hinderlijk zijn.
Ter wille van de elegantie uitgevoerd met een structuur in staal.
De onderdelen zijn eenvoudig prefabriceerbaar
en ter plaatse met bouten te verbinden.
De afvoer van het regenwater gebeurt via de twee centrale kolommen.
De delging van de lasten gebeurt op de meest optimale wijze waardoor de structuur elegant en licht gehouden wordt
Simulatie luifel op kerkhof AS
Simulatie luifel op kerkhof Niel
© Design en systeem door Bas