Woningen

Compacte energiezuinige woning. In grote mate intern aanpasbaar aan evoluerende behoeften.
De architectuur is ingebed in de zeer strikte plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften inzake dakvorm en materiaalgebruik
Een grote openheid kenmerkt het interieur zonder onmiddellijk al haar geheimen prijs te geven. Het perspectief veranderd voortdurend wanneer men door het interieur wandelt.
De verticale dimensie mocht niet ontbreken. Van op een duplexniveau staat een bureel in relatie met de leefruimte.
Een virtuele rondwandeling in het ontwerp.....

heel wat minder abstract dat de klassieke tweedimensionale tekeningen.
Enkele foto's van de realisatie
De woning beantwoordt aan de BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) door toepassing van
compacte architectuur met balansventilatie met warmterecuperatie, fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler en aandacht voor luchtdichtheid.
Verwarming gebeurt met een condenserende aardgasketel
© Design en systeem door Bas (v2)