Woningen

Woning met uitzicht
gelegen op een sterk geaccidenteerd terrein
Op basis van een getailleerde niveaumeting van het bouwperceel werd een digitaal terreinmodel gemaakt wat resulteert in een ontwerp dat op de meest optimale wijze aansluit op het bestaande terreinverloop.
Er werd geopteerd voor een zeer compacte architectuur, welke resulteert in een uitmuntende score op het vlak van energieprestatie, veel beter dan de BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) welke in 2021 in heel Europa zal gelden.
Ondanks de ligging op een sterk geaccidenteerd terrein wordt de aanpasbaarheid aan het gebruik van een rolstoel verzekerd via de voorziene mogelijkheid een lift te plaatsen, aangepaste posities en breedten deuropeningen.
BETER DAN "BEN"
Verwarming met aardwarmte via een geothermische warmtepomp met diepteboring. Enkel oppervlakteverwarming via vloeren en deels via wanden. Fotovoltaïsche zonnepanelen compenseren het elektriciteitsverbruik. Een intelligente balansventilatie met warmterecuperatie controleert en reguleert de luchtkwaliteit en verluchtingsdebieten.
Centrale stofzuiging beperkt verder de verspreiding van stof en huisstofmijt en voorkomt lawaaihinder tijdens het stofzuigen.
Maximaal gebruik van regenwater.
Domotica zorgt voor een doorgedreven regulering op het vlak van comfort, beveiliging, klimatisatie, verlichting, enz
Enkele foto's van de realisatie tijdens de werken. Nieuwe foto's volgen

© Design en systeem door Bas (v2)