Woningen

PUUR NATUUR..... woning met uitzicht op een natuurgebied.
De woning wordt helaas niet gebouwd.
Een woning kan onzichtbaar het leven veranderen en verrijken en voorkomen dat we vervreemden van onze natuur.... De plaats waarin we wonen is van invloed op de wijze waarop we ruimte beschouwen en beleven. Ze "verankert" de bewoner in de omgeving , bepaalt mee de wijze waarop hij/zij naar die omgeving kijkt. Het is een instrument waarmee de bewoner zijn plaats in het universum vorm geeft.
Deze woning wordt visueel en akoestisch afgesloten van een drukke verkeersweg aan voorgevelzijde. Het contrast tussen de geslotenheid van de voorgevel en de toenemende openheid die zich openbaart naarmate men toegang krijgt tot de woning, zorgt voor een boeiende beleving. Om vanuit de inkomhall de private ruimten te bereiken moet men letterlijk en figuurlijk een "brug" passeren.
Een centrale patio accentueert de derde en vierde dimensie, ruimte en tijd. De ervaring van de beweging van de zon doorheen de woning geeft mede gestalte aan de verankering met de omgeving. Het diep invallend licht, niet gehinderd door een horizon, komt tot leven in de verschillende wanden met elk hun eigen textuur, gaande van grove breuksteen, ruw bekist beton, gladde bepleisterde wanden en transparant glas.
Binnen en buiten vloeien zacht in mekaar over via luifels en terrasvloeren op hetzelfde niveau als de binnenvloeren, met in de vloeren verzonken raamstijlen. De ondergrondse ruimten worden volledig betrokken bij de bovengrondse ruimten en ontvangen natuurlijk licht via de centrale patio.
Naast lucht, aarde en water kan ook het 4de natuurelement, vuur, niet ontbreken.
Panoramisch interactief zicht in de woning : wijs met de cursor op het scherm (of met de vinger bij gebruik van een touchscreen ) en beweeg in de richting van de ruimte die je wil bekijken. Het beeld kan ook bekeken worden met een virtual reality bril zodanig dat je virtueel in de ruimte staat.
Onze gebouwen zijn vaak overladen met attributen eigen aan een maatschappij van overconsumptie..... niet ge├źnt in hun omgeving, .... ze kunnen overal staan. Met deze woning wordt terug gestreefd naar puurheid, eigenheid, verbondenheid.....
De woning wordt verwarmd met aardwarmte via een geothermische warmtepomp met diepteboring. Fotovoltaïsche zonnepanelen compenseren het verbruik aan elektriciteit.
© Design en systeem door Bas (v2)