Woningen

THE MAKING OF......
voorafgaand aan elk ontwerp wordt een grondonderzoek uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een diepsondering (CPT - Cone Penetration Test)
ter bepaling van de grondsoort, plaatselijke lagenopbouw en homogeniteit/heterogeniteit ervan, bepaling draagkracht, risico op differentiële zettingen, grondwaterstand, eventueel sporadisch voorkomend "hangend water".... De resultaten daarvan kunnen in belangrijke mate het concept beïnvloeden zodat dit onderzoek voorafgaand aan de eerste schetsontwerpen noodzakelijk is. Aangezien water werd aangetroffen werd bijkomend een peilbuis geplaatst om de exacte waterstand en fluctuaties ervan te meten.
Er werd geopteerd voor een algemene funderingsplaat en waterdichte kuip voor de ondergronds gesitueerde delen. Onder de waterdichte funderingsplaat werd 2x6 cm waterongevoelige vernette polystyreen aangebracht, als thermische isolatie
De wanden werden uitgevoerd in waterdicht beton, via roestvrije kimplaten waterdicht verbonden met de funderingsplaat. Waar vloerplaat en wanden verder reiken dan het verwarmd volume werden thermische onderbrekingen voorzien, zonder de waterdichtheid te schaden.
2 x 6 cm vernette polystyreen, geschrankt geplaatst langs de ondergrondse wanden, zorgt voor een goede thermische isolatie van het ondergronds volume. Samen met de thermische inertie van de massieve betonwanden zorgt dit voor een bijzonder behaaglijk binnenklimaat. Via thermisch aanvaardde bouwknopen sluit de isolatie aan op de spouwisolatie van de bovengrondse wanden.
Breedvloerplaten zorgen voor een massieve monoliete vloer met goede geluidswerende eigenschappen en vormen een goede constructieve verbinding tussen de wanden.
In het opstortbeton werden de sanitaire afvoeren, ventilatieleidingen, elektriciteitsleidingen en inbouwdozen voor lichtspots reeds voorzien.
Dubbele, geschrankt geplaatste en goed afgetapete platen in polyurethaan zorgen voor een goede thermische isolatie.
Een 3cm dikke luchtspouw garandeert het behoud van de isolerende eigenschappen.
Leidingdoorvoeren doorheen betonbalken, geplaatst voor het betonstorten.
Boring van het primaire circuit voor de geothermische warmtepomp. 2x100 m diep.
De geothermische warmtepomp haalt warmte uit de bodem. Verticale grondwarmtewisselaars met water en koelvloeistof circuleren tussen bodem en warmtepomp. In de warmtepomp wordt de warmte aan de vloeistof onttrokken en de vloeistof vervolgens terug naar de bodem gestuurd. In de twee boorgaten van ca 100 m diepte werden kunststofslangen aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. De warmtepomp zelf werkt als een koelkast. Via een verdamper en compressor wordt de warmte uit de grondwarmtewisselaar opgenomen om vervolgens via een 2de warmtewisselaar de warmte af te geven aan het verwarmingscircuit . De afgekoelde vloeistof passeert vervolgens een expansieventiel en de cyclus herbegint.
De seizoenen hebben nauwelijks invloed op het rendement. De bodemtemperatuur is vanaf 50 meter diepte constant ongeveer 12 graden. Daardoor is het rendement eerder hoog. In dit geval bijna een vijfvoud van de energie die we nodig hebben voor het aansturen van de warmtepomp. Dit energieverbruik wordt op zijn beurt gecompenseerd met fotovoltaïsche zonnepanelen.
Het systeem kan in de zomer in omgekeerde zin werken, de woning in beperkte mate koelen en de warmte terug aan de bodem geven.
voorbereidend werk bekisting betonnen luifel voor carport en inkomportaal
Naast vloerverwarming wordt wandverwarming voorzien in de badkamers, waar het vloeroppervlak beperkt is en een hogere en snellere warmteafgifte gewenst is.
Gekozen gevelsteen : Wienerberger Wasserstrich Cosmos Exclusief - WF 210/100/50. Het gevelmetselwerk werd verlijmd in een wild verband. Daardoor komt de aardekleur van de baksteen optimaal tot zijn recht.
Een glasblad aanbrengen van 5 m breed en 2.90 m hoog.... het is geen sinecure. Op de hoeken werd de beglazing verlijmd, wat een extra grote nauwkeurigheid vereist.
Om het risico op oververhitting te vermijden werd glas voorzien met een beperkte zontoetredingsfactor (28%) zonder de lichttransmissie erg te beperken (60%)
Chape, gewapend met gegalvaniseerde netten om de mechanische sterkte te verbeteren, en polypropyleenvezels om de krimp, de eerste dagen na het storten te beperken. Onder de dekvloer op de verdieping werd een contactgeluidsisolatie in gerecycleerd rubber (2cm Polysonor) geplaatst om contactgeluiden afkomstig van het belopen van de verdiepingsvloer, naar lager gelegen niveaus te beperken.
kleeffolie op de overgang tussen wanden en ramen verbetert de luchtdichtheid
In de ontmoeting tussen wanden en plafonds werden plaatselijk subtiel ophangrails voor schilderijen ingepleisterd
De gevelbekleding in vezelcement wordt verkleefd op een houten structuur.Er werd gekozen voor Eternit Equitone tectiva 60 omwille van de natuurlijke uitstraling, lichte structuur en bij het metselwerk passende kleur.
Plaatsing geothermische warmtepomp (Viessmann Vitocal 300-G BWC 10kW)
Plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen op het plat dak van het hoofdvolume. De panelen zijn onzichtbaar vanaf de begane grond.
22 Panelen type AXITEC 250 WP poly of 5.500 WP in totaal
Plaatsing gerectificeerde grestegels op een voldoende elastische lijm nadat de vloerverwarming een eerste opwarmings- en afkoelingscyclus heeft doorlopen. Zoals aangewezen bij verwarmde vloeren worden de tegels met doorlopende voegen in beide richtingen geplaatst (zodat eventuele scheurvorming zich niet doorzet in de betegeling)
Op de verdieping worden de scheidingswanden in gypskarton uitgevoerd, dubbel bekleed en geïsoleerd, ter wille van de akkoestiek. De vloerbetegeling loopt onder de wanden door en de wanden worden enkel verkleefd op de ondervloer. Dit laat toe ze eenvoudig te verwijderen indien de behoefte bestaat om de ruimte om te vormen tot een studio of kangoeroewoning.
Plaatsing stalen draagstructuur voor vrijdragende traptreden, dubbel verankerd (chemische verankering kokerprofielen in de aanpalende betonwand en bijkomende verankering met bouten)
Uitvoering luchtdichtheidstest of "blowerdoortest". Om de luchtdichtheid van de woning te meten, wordt het verwarmd volume blootgesteld aan een over- en onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat daarbij uit het gebouw ontsnapt of infiltreert is een maat voor de luchtdichtheid. Hoe groter de luchtdichtheid, hoe beter de woningventilatie onder controle kan worden gehouden en daarmee ook de warmteverliezen.
Tijdens de test zijn alle buitendeuren en ramen gesloten, en alle binnendeuren van het verwarmd volume geopend. Met een warmtebeeldcamera of, in dit geval, met rookstiften worden de lekken gevisualiseerd.
De openingen aan weerszijden van de tochborstel onder de buitendeuren en het schuifraam leveren de grootste lekken.
Keuring riolering : om aan te tonen dat de riolering correct is aangesloten wordt een rooktest uitgevoerd, welke aantoont dat de opvang, buffering en infiltratie van het regenwater correct is gebeurd.
Het resultaat is een zeer energiezuinige woning.
EPB-prestatie : E17,
26,61 kWh/m2
gerekend met EPB-aanvaarde bouwknopen.

Voor het afgewerkt resultaat, zie volgende pagina
© Design en systeem door Bas (v2)