Allerhande Design

Ontwerp voor een klimaatbestendig biomimetisch project
Beperking materiaalverbruik gebruikmakend van 3D-printechnoloigie :
De dubbelgekromde oppervlakken zorgen voor een grote sterkte en grote overspanningen met een minimum een materiaalverbruik.
Met de verdere ontwikkeling van dubbelgekromd glas zal ook dit meer en meer zijn ingang in architectuur vinden.
Klimaatbestendig :
De aerodynamische vorm maakt het bestand tegen extreme windkrachten. De situering op hoogte maakt de constructie ongevoelig voor een stijgend waterpeil.
Energievriendelijk :
In beperkte mate draaiend rond een centrale as wordt de mate van zoninval of wering daarvan gereguleerd.
De compacte belvorm zorgt voor een maximale binnenruimte tegenover een minimaal buitenoppervlak.
Een zonwerende coating in de beglazing bepaalt de mate waarin de warmtetoevoer wordt geblokkeerd, absorbeert de energie van het zonlicht en stuurt die naar zonnecellen in het kozijn.
© Design en systeem door Bas (v2)