Voorstelling

Het bureel is actief sedert 1984 en op de meeste domeinen van de architectuur werkzaam. Particuliere woningen, groepswoningen, appartementen, serviceflats, handelsruimten, industriële gebouwen, verbouwingen allerhande...

De naam van het bureel verwijst naar de zoektocht naar de oorsprong van de architectuur. Naar de "oerideeën" of archetypen die aan de basis liggen van elk concept. Elke ruimte wordt naargelang de tijdsgeest en de achtergrond van de opdrachtgever anders ervaren. Elkeen projecteert er zijn gevoelens in. Er bestaat niet iets zoals een eenheidsarchitectuur die voor iedereen en altijd opgaat. Het boeiende ligt in de verscheidenheid aan mogelijkheden, zoals ook de schoonheid van de mens ligt in de enorme verscheidenheid en de unieke identiteit van elk individu. Architectuur bedrijven blijft dan ook een boeiende activiteit. Bij elke opdracht tracht de ontwerper afstand te nemen van de eigen vooroordelen en illusies en optimaal gestalte te geven aan deze eigenheid van de opdrachtgever. Anderzijds is het belangrijk te beseffen dat architectuur niet enkel vorm krijgt vanuit de eigen leefwereld van de opdrachtgever maar ook op zich deze leef- en ervaringswereld beïnvloedt. Hier is het belangrijk dat de architect vanuit zijn vakkennis en ervaring de opdrachtgever optimaal inlicht en mogelijkheden voorlegt.

Dat deze invloeden niet enkel de psyche betreffen maar ook biologisch werkzaam zijn wordt meer en meer aanvaard en ontgaat niet aan de aandachtssfeer van het bureel. De invloed van bouwmaterialen op de gezondheid van de bewoner, de lichtdosering, het effect van kleuren, open en gesloten ruimten enz..... Te weinig staat men stil bij deze inhoudelijke aspecten van het wonen.

Via een intensief ontwerpproces met de architect als procesbegeleider wordt getracht aan deze kwalitatieve aspecten van het bouwen gestalte te geven.

Architect Peter Ketsman

Personalia van de architect:
Peter KETSMAN
Geboortedatum : 26/01/1960
Met onderscheiding afgestudeerd als architect in 1982
Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten van de Provincie Limburg
Vanaf 1 januari 2009 actief als raadslid in de provinciale raad van de Orde van Architecten van Limburg en de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten welke de provinciale raden verenigt met een mandaat als voorzitter van de beleidscommissie Stage en Vorming en sinds 1 januari 2015 als Nationaal en Vlaams secretaris van de Orde van Architecten van België.

© Design en systeem door Bas