Woningen

Compacte energiezuinige woning. In grote mate intern aanpasbaar aan evoluerende behoeften.
De architectuur is ingebed in de zeer strikte plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften inzake dakvorm en materiaalgebruik
Een grote openheid kenmerkt het interieur zonder onmiddellijk al haar geheimen prijs te geven. Het perspectief veranderd voortdurend wanneer men door het interieur wandelt.
De verticale dimensie mocht niet ontbreken. Van op een duplexniveau staat een bureel in relatie met de leefruimte.

Voor deze animatie is Adobe Flash Player (gratis) nodig.

Voor een virtuele rondwandeling in het ontwerp, zie volgende pagina
© Design en systeem door Bas