Woningen

Woning aanpasbaar aan het gebruik van een rolstoel. Het gelijkvloers bevat alle woonfuncties.
Ontwerptekeningen :
Door de zwevende uitvoering van enkele delen van de woning wordt het licht geaccidenteerd karakter van het terreinoppervlak extra geaccentueerd
foto's van de realisatie,
welke het realiteitsgehalte van de grafische weergaven uit de ontwerpfase bevestigen, zie volgende pagina.
© Design en systeem door Bas